Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Babür İmparatorluğu Hakkında Bilgi

Babür İmparatorluğu

Babür İmparatorluğu

Hindistan'da Babür tarafından kurulan imparatorluk (1526-1858). Batı'da Hint Moğol İmparatorluğu ya da Büyük Moğol İmparatorluğu denir. Babür, tahta geçtiğinde (1494) bir süre saltanat kavgalarıyla uğraştı. Sonunda emrindeki çok az bir kuvvetle Hindikuş'u geçti ve Kabil'i ele geçirdi (1504). Böylece Babür, Afganistan'da yeni devletini kurmuş oldu. Safevilerin de yardımıyla Semerkant ve Buhara'yı aldı (1511). Kandehar (1522) ve Lahor kentlerini ele geçirdi (1524). Panipat Savaşı'nda Delhi Sultanı İbrahim Ludi'yi yendi, Delhi ve Agra'yı aldı. Babür İmparatorluğu'nun temellerini attı (1526). Babür'den sonraki hükümdarlar (Evrengzip, Ekber Şah) Babür İmparatorluğu'nu yıllarca yaşatmayı başardılar. Babür İmparatorluğu'nun son hükümdarı Bahadır Şah, 1858'de İngilizler tarafından tahttan indirildi.

Dost Site