Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Babilik Mezhebi Hakkında Bilgi

Babilik Mezhebi

Seyit Ali Muhammet'in, İran ve Azerbaycan dolaylarında yaymaya çalıştığı mezhep (19. yüzyıl). Bu mezhebe göre Seyit Ali Muhammet, Tanrısal güzelliğin belirdiği aynadır ve peygamberden üstündür. Seyit Ali Muhammet, yazdığı kitaplara "beyan" adını verdi ve gökten inme olduklarını savundu. Babilere göre kadınların örtünmesi gerekmez, erkeklerle konuşmalarında da bir sakınca yoktur. Bir yıl 19 ay ve her ay 19 gündür. Cenaze namazları dışında, topluca namaz kılınmaz. Camiler vaaz (öğüt verme, halkı aydınlatma) yeridir. Gönül kırmak, zor kullanmak günahtır. Yıllık oruç 19 gündür. Bu mezhepte miras bölünmesi, vergi oranı, Müslümanlığın koyduğu kurallara hiç uymaz. Seyit Ali Muhammet 1850'de Tahran'da kurşuna dizildi.

Dost Site