Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Babil Kulesi Hakkında Bilgi

Babil Kulesi

Babil Kulesi

Eskiden Babil'de yapılmış olduğu söylenen, Tevrat'a göre Nuh'un torunlarının gökyüzüne (cennete) ulaşmak için yaptıkları kule. Bunu gören Tanrı Yehova öyle kızmış ki onları dillerini karıştırıp birbirleriyle anlaşamaz hâle getirerek cezalandırmış. Babil Kulesi, kimi tarih kaynaklarında Babil'deki Zigurat (Ziggurat) ile özdeşleştirildi. 90 m. yüksekliğindeki bu tapınak teraslı bir piramidi andırıyordu. Eski Yunan tarihçisi Herodot, her biri ötekinden küçük olarak üst üste yapılmış sekiz kuleyi anlatır. Asurlular ve Perslerce yıktırılan yapı, İskender Babil'i aldığında yıkıntı hâlindeydi. İskender kuleyi yeniden yaptırmak istediyse de erken ölümü bunu engelledi. Raffaello, Bruegel, Kaulbach gibi ressamlar Babil Kulesi'nin yapılmasını konu olarak ele alıp işlediler.

Dost Site