Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Babil Devleti Hakkında Bilgi

Babil Devleti

Babil Devleti

Babil kenti merkez olmak üzere Mezopotamya'da kurulan iki devlet. Birinci Babil Devleti: Bu devlet İ.Ö. 1830-1530 yılları arasında yaşadı. I. Babil Devleti'nin en ünlü hükümdarı Hammurabi'dir. Hammurabi zamanında Babil Devleti her bakımdan büyük ve iyi örgütlenmiş bir devlet oldu. Hammurabi, kendinden önceki yasaları bir araya toplattı. Birinci Babil Devleti'ne İ.Ö. 1530'da Hititler son verdi. Her ne kadar Hititler Anadolu'ya geri döndülerse de Babilliler bir daha kendilerini toparlayamadılar. İkinci Babil Devleti: Birinci Babil Devleti yıkıldıktan sonra Babilliler çeşitli devletlere, bu arada Asurlulara bağlı olarak yaşadılar. Ancak İ.Ö. 612'de Babilliler, Medler ile birleşip Asur Devleti'ni yıkarak İkinci Babil Devleti'ni kurmayı başardılar. İkinci Babil Devleti ancak yetmiş yıl yaşayabildi. Bu dönemin en ünlü hükümdarı II. Nabukadnezar'dır. Nabukadnezar, Akdeniz'e kadar olan tüm ülkeleri ele geçirdi. Yahudileri Babil'e sürdü. İkinci Babil Devleti İ.Ö. 539'da, II. Keyhüsrev'in komutası altındaki Persler tarafından ortadan kaldırıldı.

Dost Site