Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Babıali Baskını Hakkında Bilgi

Babıali Baskını

İttihat ve Terakki Fırkası'nın Kâmil Paşa hükümetini devirmek için düzenlediği baskın (23 Ocak 1913). Osmanlı Devleti, Balkan Savaşı'nda yenilmiş ve kısa zamanda bütün Rumeli bölgesini yitirmişti. Devrin sadrazamı, Hürriyet ve İtilaf Fırkası taraftarı Kâmil Paşa idi. Üst üste alınan yenilgiler ve uygulanan politika yüzünden fırkanın taraftarları kabineyi devirip Nâzım Paşa'yı sadrazamlığa getirmek istediler. Fakat İttihat ve Terakki Fırkası bu durumu öğrenerek onlardan önce harekete geçti. Başlarında Enver ve Talat beylerin bulunduğu 40 - 50 kişilik bir grup, kabinenin toplantıda olduğu bir sırada Babıâli'yi bastı. Bu baskında Harbiye Nazırı Nâzım Paşa öldürüldü ve Kâmil Paşa istifaya zorlandı. Baskın sonucunda Mahmut Şevket Paşa sadrazamlığa getirildi.

Dost Site