Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Avusturya Ülkesi Hakkında Bilgi

Avusturya Ülkesi

Avusturya Ülkesi

(Alm.: Österreich, Fr.: Austriche, İng.: Austria) Orta Avrupa'da 9 eyaletten oluşan federal cumhuriyet. Karnten, Nieder-Österreich (Aşağı Avusturya), Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Oberösterreich (Yukarı Avusturya), Wien (Viyana) ve Burgenland eyaletlerinden oluşur. Kuzeyde Çekoslovakya, doğuda Macaristan, güneyde Yugoslavya, İtalya, batıda İsviçre ve Almanya ile sınırlanır. Büyük kısmı Alp Dağları ile kaplıdır. En yüksek doruk, Hohe Tauern kitlesinde Gross Glockner'dir (3.800 m.). Komşu ülkelere ulaşımı sağlayan başlıca geçitler; Brenner ve Plöcken, Loibl ve Arlberg'dir. Ana ırmak, Tuna ve kollarıdır. En büyük göl, doğu sınırında Neusiedler'dir. 20. yüzyılın ilk yarısı Avusturya için güçlüklerle dolu bir dönem olmuştur. 1914-1918'den sonra Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarihe karıştı. İmparatorluktan kopan ve ayrılan bölgelerden sonra, yerinde iki küçük Orta Avrupa ülkesi kaldı: Avusturya ve Macaristan. Bu siyasal değişme Avusturya'yı sadece politik bakımdan değil, sosyal ve ekonomik bakımdan da sarstı. İki dünya savaşı arasındaki yılların en önemli olayı Almanya ile avusturyabirleşmedir (Anschluss). 1939-1945 savaşında yeniden büyük sarsıntılar geçiren ülke, 1950'lerden sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Büyük kısmı dağlık bir ülke olan Avusturya'da tarım olanakları sınırlıdır ve arazinin ancak %20'si ekilir. Tahıl, şekerpancarı, üzüm, başlıca ürünlerdir. Tarım ürünlerinde, özellikle sebze, meyveler ve yağlı tohumlarda dışalım zorunluğu vardır. Mera ve çayırlar (% 30), ormancılık (3.5 milyon hektar iyi durumda orman) bakımından çok daha elverişli koşullar içindedir. Yıllık süt üretimi 3.5 milyon tondur. Ayrıca peynir, tereyağı üretilir. Hayvansal üretim, ihtiyacın tamamına yakınını karşılar. Orman ürünleriyse, Avusturya'nın dışsatımında dördüncü sırayı alır. Çalışan nüfusun yarıya yakını sanayi sektöründedir (demir, bakır, çinko, grafit, kaolen, talk, manyezit, tuz; ayrıca kömür, petrol ve oldukça yüksek düzeyde elektrik enerjisi üretimi). Demir-çelik, alüminyum, porselen, ağaç işleri, mobilyacılık, başlıca sanayi kollarıdır. Avusturya, Avrupa'nın en önemli turizm ülkelerinden biridir.

Dost Site