Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Avrupa Parlamentosu Hakkında Bilgi

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun organlarından biri. AET üyesi 10 ülkeden seçilen 434 parlamenterden oluşur. 1979 yılına kadar üyeler AET ülkelerinin parlamentoları tarafından yapılan genel seçimlerle doğrudan seçildiler. Bu seçimler beş yılda bir yapılır. Parlamentoda, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa 81'er, Hollanda 25, Belçika ve Yunanistan 24'er, Danimarka 16, İrlanda 15 ve Lüksemburg 6 üyeyle temsil edilirler. Avrupa Parlamentosu Strasbourg'da toplanır. Genel Sekreterlik Lüksemburg'dadır. Görevleri, AET Bakanlar Konseyi'ni ve Daimi Komisyon'u sözlü ya da yazılı soru mekanizması yardımıyla denetlemek, topluluk bütçesini ve Daimi Komisyon önerilerini incelemektir. Daimi Komisyonu güvensizlik oyuyla düşürmek ve bütçeyi reddetmek yetkileri vardır. Antlaşmalara göre Avrupa Birliği'nin Bakanlar Konseyi yasamayla ilgili çeşitli konularda Avrupa Parlamentosu'na danışmak zorundadır. Parlamento kendi iç tüzüğüyle, genel antlaşmalarla ilgili olsun olmasın her türlü konuyu görüşmeye yetkili kılınmıştır. AB bütçesinin incelenmesi ve çeşitli yürütme organlarının demokratik denetimi de Parlamento'nun görevleri arasında yer alır.

Dost Site