Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Avrupa Konseyi Hakkında Bilgi

Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi

Avrupa Birliği'ni gerçekleştirmek amacıyla kurulan örgüt. Konseyin kuruluşuyla ilgili antlaşma 5 Mayıs 1949'da Londra'da imzalandı. Antlaşma, 3 Ağustos 1949'da yürürlüğe girdi. Konseyin bakanlar komitesi ilk toplantısını 6 Ağustos 1949'da yaptı. Konseye Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İrlanda, İtalya, Lüksemburg ve Norveç katıldı. Sonradan Avusturya, Federal Almanya, Finlandiya, İspanya, İsviçre, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Liechtenstein, Malta, Portekiz, San Marino, Türkiye ve Yunanistan'dan oluşan 13 ülke daha Konseye katılmıştır. Türkiye'nin Konseye katılması 12 Aralık 1949'da, 5496 sayılı yasayla onaylanmıştır. Konseyin merkezi Fransa'nın Strasbourg kentindedir. Avrupa Konseyi'nin ana organları Bakanlar Komitesi, Danışma Meclisi ve Genel Sekreterlik'tir. Avrupa Konseyi üyesi devletlerce 4 Kasım 1950'de Roma'da imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde öngörülen hak ve özgürlüklerin güvencesi olmak üzere kurulan Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Divanı, Konseyin bağımsız görev yapan yan örgütleridir.

Dost Site