Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Atwood Aleti Nedir? Hakkında Bilgi

Atwood Aleti Nedir?

Dinamiğin prensiplerini deneyle doğrulamaya yarayan alet. Düşey bir cetvel, bunun tepesinde, yatay bir eksen çevresinde serbestçe dönebilen bir makara ve buna sarılı bir telin uçlarından asılmış iki eş kütleden (m) oluşur. Aletin yanında saniyeleri vuran bir de metronom bulunur. Kütleler, biri üzerine konan küçük bir kütlenin (mı ) dengeyi bozmasıyla, yerçekimi ivmesinden (g) daha küçük bir ivmeyle (a) yavaşlatılmış düşme hareketi yapar; sonra küçük kütle, cetvelin sürgülü tablasındaki halkaya takılıp kalır ve sistem, hareketini (düzgün doğrusal) sürdürür. Birinci hareket için geçen zaman (t) sayılıp cetvelden de alınan yol (s) okunarak, ivme (a= 2s/t2 ) hesaplanıp dinamiğin temel prensibi [mı g= (2m+mı )a]; ikinci hareket için de her saniyede alınan yolun aynı (ivmenin sıfır) olduğu görülerek eylemsizlik prensibi doğrulanır.

Dost Site