Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Atina Şehri Hakkında Bilgi

Atina Şehri

Atina Şehri

Yunanistan'ın başkenti. Ülkenin doğu, merkez kesiminde, üç yanından tepelerle çevrili bir ovada kuruludur. Yeryüzünün en eski tarihsel kentlerinden biri olan Atina'nın, bugün limanı Pire ile birleşmiş olarak nüfusu 3.027.331 (1991). Yunanistan'ın siyasal, kültürel ve ticarî merkezi olan Atina, Attik bölgesindeki sanayi kuruluşlarıyla ülkenin en canlı kentidir. Klasik çağa ait pek çok yapıt, kalıntı ve müzeleri, özellikle Akropol ve çevresiyle kent, önemli bir turizm merkezidir.

Dost Site