Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Athena Kimdir? Hakkında Bilgi

Athena Kimdir?

Athena Kimdir?

Yunan mitolojisinde bir tanrıça. Zeus'un kızıdır. Çoğu zaman iki adla, yani Pallas Athena diye anılır. Olimpos'un önde gelen tanrıçalarındandır. Athena, "İlyada"da, öldürdüğü Gorgon'un başıyla süslü kalkanı ile birlikte savaş tanrıçası olarak görünür. "Odissia"da Athena barışçı bir tanrıça olarak görünmektedir. Atina'nın ve başka bazı kentlerin koruyucu tanrıçasıdır. Atina kentine verdiği en güzel armağan, zenginlik ve barışın simgesi olan zeytin ağacıdır. "Arakhne" efsanesinde el işçiliğini ve el sanatlarını koruyan tanrıça olarak görünür. Çömlekçi çarkını, duvarcı ve marangoz gönyesini o bulmuştur. Athena'nın kültü, en ilginç biçimiyle Atina'nın klasik çağında kendini gösterdi. Tanrıçanın onuruna düzenlenen Panatheina Bayramı'nın, Helen dünyasında hem din, hem de kültür ve sanat bakımından büyük önemi vardır.

Dost Site