Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ataerkillik Nedir? Hakkında Bilgi

Ataerkillik Nedir?

Aile içindeki otoritenin ve siyasal gücün babaya ya da aile içindeki en yaşlı erkeğe ait olduğu toplumsal örgütlenme biçimi. 19. yy. antropologlarına göre insanlık, anaerkil örgütlenme biçimini yaşadıktan sonra yavaş yavaş ataerkil topluma geçildi ve bu örgütlenme biçimiyle toplum içinde egemenlik erkeğe ait oldu. Egemenliğin erkeğe geçmesiyle soyun devam etmesi ve yayılması amacıyla erkek, birden çok evlilik yapmaya başladı. Ataerkil toplumların en önemli özelliği, atalara tapma ve dıştan evlenmedir.

Dost Site