Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Astana Kenti Hakkında Bilgi

Astana Kenti

Astana Kenti

Eskiden (1961-1992 arasında Tselinograd, (1992-1999 arasında, Akmola adını taşıyan Kazakistan'ın ortakuzeyinde kent. Kazak hükümetinin 1994'te aldığı kararla başkenti Almatı'dan Astana'ya taşıma sürecinin sonunda 10 Aralık 1997'de resmî başkent oldu. Zamanla Almatı'nın yönetsel önemini yitirerek daha çok iş, ticaret, kültür, bilim ve turizm merkezine dönüşmesi, buna karşılık Astana'nın yönetim işlevlerinin güçlenmesi beklenmektedir. Kent, Trans-Kazakistan ve Güney Sibirya demiryollarının kavşak noktasında, İşim ırmağının kıyısında yer alır. 1824'te bir Rus askerî karakolu olarak kuruldu. 1868'de yönetsel işlevler kazandı. 1939'da yönetim birimi merkezi oldu. 1950'lerin ortalarında İşlenmemiş Toprakların Tarıma Açılması kampanyasının başlamasından sonra kent hızla gelişti. 1960'ta, Kazak Cumhuriyeti'ndeki beş kuzey yönetim birimini birleştiren bölgenin merkezi olarak daha da önem kazandı ve bu statüsünü 1965'e değin korudu. Bu dönemde kentte pek çok yeni bina yapıldı ve başta öğretmenlik olmak üzere, tarım, tıp, mühendislik ve inşaat alanlarında uzmanlaşmış yükseköğretim kurumları ve araştırma merkezleri kuruldu. Kent nüfusunun büyük bölümü demiryollarında çalışmaktadır. Kentte çeşitli tarım makineleri üretilir. Nüfus (1999 tahmini) 275.966.

Dost Site