Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Âşıkpaşazade Kimdir? Hakkında Bilgi

Âşıkpaşazade Kimdir?

Âşıkpaşazade Kimdir?

(1400 Elvan Çelebi Köyü/Mecitözü-1495, ?)tarihçi. Çocukluğunda köyündeki tekkede öğrenim gördü. Üsküp Sancakbeyi İshak Bey'in yanında görev aldı. Hacca gitti (1436). Sırp (1437), Macaristan (1438) ve II. Kosova savaşlarına (1448) katıldı. Döneminde yaşayan "mutasavvıf-mücahit"lerin görüşlerini yansıtması yönünden önemli sayılan yapıtı, "Âşıkpaşazade Tarihi" adıyla ilk kez İstanbul'da (1914), daha sonra Almanca bir önyazıyla Leipzig'de (1928-1929) basıldı. Yalın bir dille yazılan bu kitapta, Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluş yıllarından II. Bayezit dönemine kadarki olaylar anlatılır.

Dost Site