Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ashabıkehf (Yediuyurlar) Nedir? Hakkında Bilgi

Ashabıkehf (Yediuyurlar) Nedir?

Yedi genç çevresinde doğan bir efsane. Ephesuslu (Efesli) yedi genç, Hristiyanlığı benimseyerek, putlara tapmamak için, Kıtmir adlı köpekleriyle birlikte kaçıp gizlendikleri mağarada uyuyakalırlar. Kentin hükümdarı, onları yakalamak için adamlarıyla birlikte mağaranın önüne gelirse de içeri girmeyi başaramazlar. Gençler açlıktan ölsün diye, mağaranın kapısını duvarla kapatırlar. 300 yıl sonra bir çoban, koyunlarını mağarada barındırmak amacıyla duvarı yıkar. Ancak içeride uyuyanları görmez. Bu sırada uyanan gençlerden biri ekmek almak için kente gider. Fırıncı, gencin verdiği parayı tanımaz ve onu hükümdara götürür. Genç durumu anlatır, birlikte mağaraya giderler. Gençler konuştuktan sonra, bir daha uyanmamak üzere uykularına dalarlar. Hükümdar ile halkın büyük bir çoğunluğu Hristiyandır artık. Ölümden sonra dirilmeyi kanıtladığı için, olayı sevinçle karşılarlar. Çünkü inanmayanlara bir ders vermiştir. Bu efsane, Kuran'da çok kısa olarak anlatılmıştır.

Dost Site