Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Asalaklık Nedir? Hakkında Bilgi

Asalaklık Nedir?

Değişik türden iki canlı arasında uzun süreli ve kesintisiz ortak yaşama durumu, parazitlik. Başka türlü beslenemeyen asalak için bu ortaklık zorunludur. Asalak, konağını bulamaz ya da ondan ayrılırsa ölür. Dış asalaklar (ektoparazitler), konaklarının vücudunda uzun zaman kalırlar, kanını (sülük, bit) ya da özsuyunu emerler (küsküt). İç asalaklar (endoparazitler), sindirim borusuna (şerit), kaslara (trişin), karaciğere (karaciğer kelebeği), kana (tripanazoma) ve akciğer dokusuna (verem mikrobu) yerleşebilirler.

Dost Site