Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Asa Nedir? Hakkında Bilgi

Asa Nedir?

Amerikan Standartlar Kurumu'nca fotoğraf ve sinema filmleri için belirlenen ışığa duyarlık ölçütü. ASA sözcüğü, American Standart Association sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuştur. ASA duyarlık ölçeğinde sayılar, aritmetik diziye göre artar ya da azalırlar. Örneğin 100 ASA'lık bir film 50 ASA'lık bir filmin iki katı hassaslıktadır.

Dost Site