Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Arzu İle Kamber Hikayesi Hakkında Bilgi

Arzu İle Kamber Hikayesi

Arzu İle Kamber Hikayesi

Yer yer manilerin serpiştirildiği bir halk öyküsü. Kamber, anasıyla babası hac yolunda öldürüldükleri için evlâtlık olarak verildiği evin kızıyla birlikte yetiştirilir; iki çocuğun arasında bir aşk gelişmeye başlar. Arzu'nun annesi bu aşkı engeller, Kamber dağlara düşer, Arzu da zengin bir tüccarla evlendirilir. Kocası ölünce köyüne gönderilen Arzu, yolda türkü söyleyen sevgilisinin sesini duyar, koşar, kollarına atılır, iki sevgili oracıkta ölürler. Çevrelerini bir su çevirir ve göğüslerinden birer beyaz güvercinin çıkıp uçtuğu görülür. Masalsı nitelikler taşıyan Arzu ile Kamber öyküsünün oluştuğu yüzyıl bilinmemekte, 16. yüzyıl âşık edebiyatının ürünü olduğu sanılmaktadır. Yalnız Anadolu'da değil, Rusya, İran ve Irak'taki Türk toplulukları arasında da yayılmış, ağızdan ağıza aktarılırken değişik ayrıntılarla zenginleşmiştir.

Dost Site