Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Artvin İli Hakkında Bilgi

Artvin İli

Artvin İli

Karadeniz Bölgesi'nin doğu bölümünde, Gürcistan sınırında il. Kuzeyde Gürcistan, doğuda Ardahan, güneyde Erzurum, batıda da Karadeniz ve Rize ile çevrilir. Yüzölçümü 7.436 km2, merkez ilçe dışında yedi ilçesi vardır. Çoruh Irmağı ve başlıca kollarının (Oltu, Tortum) derin vadileriyle parçalanmış, yüksek plato ve dağlık kitlelerle kaplı olan Artvin, çok engebeli bir ildir. Çoruh, doğuda Karçal ve Yalnızçam sıralarıyla batıda Kaçkar sıraları arasında kalır. Bu sıralar üzerinde birçok doruklar 2.500-3.000 m.'yi aşar. Artvin ilinin simgesi hâline gelmiş olan Çoruh (1936-1956 arasında ilin adının Çoruh olarak kullanılması bu nedenledir), Muratlı'da Gürcistan topraklarına girer ve Batum'un hemen güneyinde Karadeniz'e dökülür. Doğu Karadeniz ikliminin koşulları görülen kıyılar çok yağışlı, kışları ılık, yazları serindir. Bu iklim, Çoruh vadisi boyunca Borçka ve Artvin'e kadar sokulur. Fakat daha içerlerde yağışlar azalır, az çok karasal iklim nitelikleri belirir. Türkiye'nin kuzeydoğu kenarında kalan bu ilimiz, ulaşım olanakları bakımından geri kalmıştır. Her ne kadar Kars ve Ardahan'dan gelerek Yalnızçam geçidi üzerinden (2.650 m.) Artvin'e ulaşan karayolu buradan ilin iskelesi Hopa'ya inerse de, özellikle Borçka-Hopa arasında çok dönemeçli olan bu yol fazla işlek değildir. Bununla beraber, Hopa, ilin başlıca giriş ve çıkış kapısıdır. Tarım ve hayvancılık ilin hemen tek ekonomik etkinliğidir. Fakat üretim komşu illere göre azdır. Çeşitli meyveler ve çay, başta gelen ürünlerdir. En önemli sanayi kuruluşu Borçka ilçesindeki Murgul bakır işletmesidir. Son yıllarda toz hâline getirilen bakır ve pirit iki geniş boru ile Hopa iskelesine (Samsun'a gönderilmek üzere) pompalanmaktadır. Sülfürik asit fabrikası, çay ve kereste imalathaneleri, termik elektrik santralı, diğer sanayi kuruluşlarıdır. İl merkezi Artvin, Çoruh Irmağı'nın derin boğazlarla yardığı Karadeniz kıyı dağları arasındaki dar vadide, dik yamaçlar üzerinde kurulmuştur. Hopa'nın 70 km. kadar kuzeydoğusundadır.

tags artvin şehri ili hakkında bilgi ile ilgili Karadeniz Bölgesi

Dost Site