Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Arthur James Balfour Kimdir? Hakkında Bilgi

Arthur James Balfour Kimdir?

Arthur James Balfour Kimdir?

(1848 Whittingeham / İskoçya-1930 Woking / Surrey), İngiliz devlet adamı. 1874'te milletvekili, 1887-1892 yılları arasında İrlanda devlet sekreterliği görevinde bulundu. Avam Kamarası'nda muhafazakârların lideri olarak amcası Lord Salisbury'nin yerine başbakan oldu (1902-1905). I. Dünya Savaşı sırasında amirallik birinci lordu olarak hizmet etti. Lloyd George hükümetinde dışişleri bakanı oldu (1917-1919). Görevi sırasında Yahudilerin Filistin'de yerleşmesini güvence altına alan ünlü "Balfour Deklarasyonu"nu yayımladı (2 Kasım 1917).

Dost Site