Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Arpej Nedir? Hakkında Bilgi

Arpej Nedir?

Bir akor oluşturan seslerin bir arada değil de, birbiri ardından hızlıca çalınması. Birçok besteci, eserlerinde arpejden yararlanmıştır. Özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda bestelenen klavsen parçalarında, örneğin Bach'ın "Kromatik Fantezi"sinde uzun arpejli bölümlere rastlanır.

Dost Site