Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Aritmetik Seri Nedir? Hakkında Bilgi

Aritmetik Seri Nedir?

(an) aritmetik dizisinin terimleri toplamı. Kısaca San biçiminde gösterilir. Sonsuz terimli her aritmetik seri ıraksaktır. Ancak dizinin sonlu elemanı varsa bunların toplamını, bir başka deyişle aritmetik serinin Sn parça (kısmi) toplamını bulmak kolaydır. Bu işlem Gauss yöntemiyle şöyle yapılır: (an) dizisinin elemanları bir baştan sona, altına da sondan başa doğru yazılıp toplanır: toplamın yarısı aritmetik serinin parça toplamını verir. Yapılan işlem orta terimin, terim sayısıyla çarpılmasından ibarettir.

Dost Site