Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ariler (Aryalar) Kimlerdir? Hakkında Bilgi

Ariler (Aryalar) Kimlerdir?

Hint-Avrupa dilleri ailesinden olan dilleri konuşanlara, kimi kez yanlış olarak verilen ad. Bu ad, ilk kez Hindistan'daki yerlilerce, İ.Ö. 1500 yıllarında İndüs Vadisi'nde ve Hindistan'a yayılan Hint-Avrupa kökenli istilâcılar için kullanılmıştır. Doğu Akdeniz kavimlerinden olanlara da bu adın verildiği sanılmaktadır. Nazi Almanyası'nda bu terim, "Yahudi olmayan kuzeyli" anlamında kullanıldı ve Almanların kökeninin bu kuzeyli vahşi savaşçılar olduğu propagandası yapıldı. Irkları tanımlamak için kullanılan bir kategori olarak hiçbir geçerli temeli olmayan bu terim, günümüzde toplumbilimciler ve insanbilimciler tarafından da bağnaz bir anlayışın ürünü olduğu gerekçesiyle yadsınmıştır.

Dost Site