Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Aradeğer Teoremi Hakkında Bilgi

Aradeğer Teoremi

"[a, b] kapalı aralığında sürekli bir fonksiyon, bu aralıkta eriştiği minimum (m) ve maksimum (M) değerleri arasındaki her değeri, aralıktaki noktalar için hiç olmazsa bir kez alır" biçiminde ifade edilebilen teorem. Örneğin [1/2,3] aralığında f(x)=x(2x2-9x+11)/2fonksiyonu için m=(54-5 B15) /36 ve M = 3 olup bu fonksiyon M ile (54 + 5 B15 ) /36 arasındaki değerleri bir, bununla 1,75 arasındakileri üç, 1,75 ile m arasındaki değerleri de ikişer kez alır.

tags aradeğer teoremi hakkında bilgi ile ilgili

Dost Site