Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Anyon Nedir? Hakkında Bilgi

Anyon Nedir?

Negatif yük taşıyan ve elektroliz sırasında anoda yönelen iyon._(bakınız) KATYON

tags anyon nedir? hakkında bilgi ile ilgili

Dost Site