Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Antalya İli Hakkında Bilgi

Antalya İli

Antalya İli

Akdeniz Bölgesi'nde il. İl toprakları Antalya Körfezi'nin iki yanında, batıdan doğuya yay şeklinde uzanır. Batıda, Kalkan limanının batısında Kocaçay ağzından, doğuda, Gazipaşa-Anamur arasında Kalediran Deresi'ne kadar Akdeniz kıyılarının uzunluğu 500 km.'yi geçer. Batıda Muğla, kuzeyde Burdur, Isparta ve Konya, doğuda yine Konya ve Karaman illeriyle sınırlanır. Oldukça geniş bir ildir. Toroslar'ın geniş bir bölümü Antalya ili sınırları içinde kalır. Göller Yöresi'nde başlayan Batı Toroslar, sürekli sıralar hâlinde değil, aralarına havza biçiminde ovalar, göl çanakları girmiş olarak iki sıra hâlinde uzanırlar. Birinci sıra kuzeydoğu-güneybatı yönündedir (Eğridir Gölü batısında Barla Dağı, Isparta yakınında Davras ve Akdağ, güneyde, Teke yöresinde Bey Dağları, Elmalı Ovası'nı güneyden kuşatan Susuz, Yumru ve Akdağlar...); ikinci sıra kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanır (Sultan Dağları, Yıldız, Akdağ ve Geyik dağları ve ilin doğu sınırında Kızıl ve Deliktaş dağları...). Yukarda belirtilen doğrultuya göre güneye inildikçe birbirinden uzaklaşan bu iki sıra arasında, çok yerinde kalkerli kayaçlardan oluşma yine engebeli bir alan aşama aşama alçalarak birkaç seki basamağı hâlinde Akdeniz kıyılarına iner. İl merkezi Antalya kenti de kalkerli bir düzlük olan böyle bir seki üzerinde kurulmuştur. Kıyı şeridi üzerinde tipik Akdeniz iklimi görülür. Kışlar ılık, yazlar sıcak geçer; 1.000 mm.'yi aşabilen yağışların üçte ikisi kış aylarında ve ancak yüzde 1.5-2'si yaz mevsiminde düşer. Bu koşullar altında yazın tarımda sulama zorunludur. İklim, iç kesimlere doğru az çok karasallığa kayar. Göller Yöresi'nden ve Toroslar'dan inen akarsular, boylarının ve beslenme havzalarının kısalık ve küçüklüğüne rağmen oldukça bol su taşırlar ve karst koşulları nedeniyle bazı kesimlerinde yeraltında akarlar. Başlıcaları; Aksu, Köprüsuyu, Düden Suyu, Manavgat Irmağı'dır. Arazinin yukarda belirlenen topografya özellikleri nedeniyle üzerlerinde sık sık ivinti ve çağlayanlara rastlanır. Antalya ili Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biridir. Bu önem, toprak ürünlerinin çeşitliliğinden ve bazılarının Türkiye yıllık üretiminde baş sıraları almasından ileri gelir. Bu ürünlerin başlıcaları; pamuk, yerfıstığı, çeşitli sebzeler (özellikle domates), portakal ve muzdur. Ormancılık ve hayvancılık bakımlarından da yine önde gelen illerimiz arasındadır. Antalya, Göller Yöresi'ni ve İç Batı Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en kısa doğal yolun denize ulaştığı yerde kurulmuştur. Bu elverişli konumu nedeniyle, geçmişte oldukça geniş bir artülkenin limanı olarak rol oynamıştır. Fakat İç Batı Anadolu'nun ve Göller Yöresi'nin demiryolu ile Ege kıyılarına bağlanmasından sonra, artülkesi daralmış, liman olarak önemi çok azalmıştır. Buna karşılık Antalya ve çevresi, uzun yazları, plajları, eski çağlara ait görülmeye değer kent kalıntılarıyla son yıllarda Türkiye'nin başlıca turizm alanlarından biri olmuştur. Yeni ve çok kaliteli yolların yapılması bundan büyük rol oynamıştır. Ayrıca tarım alanındaki ilerlemeler ve yörede yeni sanayi kurumlarının kurulması kentin hızla ve yeniden gelişip canlanmasına olanak sağlamıştır.

tags antalya ili nerededir? hakkında bilgi ile ilgili turizm akdeniz

Dost Site