Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Anot Nedir? Hakkında Bilgi

Anot Nedir?

Bir pil, akümülatör, voltametre, deşarj tüpü, katı hal doğrultucusu ya da elektron tüpünün pozitif elektrodu, artı uç. Anot, elektronların sistemi terk ettiği elektrottur._(bakınız) KATOT

tags anot nedir? hakkında bilgi ile ilgili

Dost Site