Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ankara Savaşı Hakkında Bilgi

Ankara Savaşı

Ankara Savaşı

28 Temmuz 1402'de Çubuk Ovası'nda Timur ile Yıldırım Bayezit arasında yapılan savaş. Asya ortalarından Anadolu sınırlarına kadar geniş toprakları ele geçirmiş olan Timur, bütün Türklerin hakanı olmak amacındaydı. Osmanlı Sultanı Bayezit ise Anadolu Türk birliğini kurmak istiyordu. Bu amaçla ilk olarak Erzincan'a girdi. Timur da bunun üzerine hemen Anadolu'ya geçerek, Sıvas ve yöresini ele geçirdi, yakıp yıktı ve İran'a döndü. Yıldırım Bayezit, Timur'un ele geçirdiği kentleri kısa bir süre sonra geri aldı. Bu olayların altında yatan egemenlik yarışı, iki Türk hükümdarının arasını açtı ve savaşı kaçınılmaz hâle getirdi. Sonunda iki ordu, Çubuk Ovası'nda karşılaştı. Timur'un ordusu sayıca Yıldırım'ın ordusundan fazlaydı. Ayrıca fil ve zırhlı süvari birlikleri vardı. Savaşın kızıştığı sırada Osmanlı ordusundaki Karatatarlar ve eski beyliklere bağlı askerler, Timur'un saflarına katılınca, savaşın dengesi tamamen Timur'dan yana değişti. Osmanlı ordusu yenildi ve Yıldırım Bayezit, Timur'a tutsak düştü. Bir süre sonra da tutsaklığa dayanamayarak öldü. Bu savaş Osmanlı Devleti'nin ciddî tehlikelerle karşılaşmasına yol açtı.

Dost Site