Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Anglikan Kilisesi Hakkında Bilgi

Anglikan Kilisesi

İngiltere'de yasal dinsel kurum. VIII. Henry'nin eşi Catherine'den boşanmasına engel olan papa VII. Clemens'in katı tutumu sonucunda ortaya çıktı ve kendi başına buyruk hâle geldi. Kalvenci ilkelerden oluşan 42 maddelik bir inanç belgesi ile bir ibadet tüzüğü oluşturuldu. Elizabeth tahta çıkınca, uyruklarını Anglikanlığı kabule hazır durumda buldu, çünkü bu din, Protestanlıkla Katoliklik arasında bir orta yol durumundaydı. Kraliçe, inanç belgesini yeni baştan yazdırdı (The Articles of Religion, 1563). Ona ılımlı bir Kalvencilik havası verdi. "Book of Common Prayer" adlı litürji yarı yarıya Katolik'tir. Kilise, kuruluş bakımından Orta Çağ geleneklerini sürdürdü ve Katolik hiyerarşi değişmedi. Anglikan Kilisesi, İngiliz Kilisesi'nin yanı sıra Kanada Anglikan Kilisesi ile ABD ve bazı eski İngiliz sömürgelerindeki Episkopal Kilise'yi de kapsar.

Dost Site