Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Anemometre Nedir? Hakkında Bilgi

Anemometre Nedir?

Anemometre Nedir?

Rüzgâr ya da hava akımının hızını ölçen araç. Mekanik anemometrede, düşey bir eksen çevresinde kepçelerin rüzgâr hızıyla dönüşünden yararlanılır. Bir ucu manometreye bağlı dar bir boru ağzında ya da bir ventüri borusundaki rüzgâr basıncından etkilenerek çalışan basınçlı anemometreler, sesin rüzgâr içindeki hızına dayalı olarak çalışan sonik ve akustik anemometreler de vardır. Laboratuvarlarda, hava akımına tutulduğunda soğuyan ısıtılmış bir teldeki direnç değişiminden yararlanan sıcak telli anemometreler kullanılır.

Dost Site