Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

And Dağları Hakkında Bilgi

And Dağları

And Dağları

(İsp.: Cordillera de Los Andes) Güney Amerika'nın batısında, Panama'dan Tierra del Fuego'ya dek kesintisiz olarak uzanan (8.000 km.) genç dağ sıralarına verilen genel ad. Üzerinde birçok volkanik doruklar yer alır. Birbirine paralel sıralar arasında yer yer geniş platolar bulunur. Güney Amerika'nın üçte birini kaplayan bu dağlar, özellikle Bolivya'da 4.500 km. genişliğe ulaşır.

Dost Site