Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Anatomi Nedir? Hakkında Bilgi

Anatomi Nedir?

Anatomi Nedir?

İnsan hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Biyolojinin iki dalından biri (öbürü fizyoloji) olan anatomi çeşitli bölümlere ayrılır. Organ ve dokuları biçim, yapı ve gelişmeleri bakımından inceleyen dalına "genel anatomi"; organları, bağlantılı ve karşılıklı ilişkileri içinde inceleyen dalına "topografik anatomi"; organların canlı gruplarına göre durumunu karşılaştırmalı olarak inceleyen dalına "karşılaştırmalı anatomi"; organizmalarda hastalık sonucu ortaya çıkan maddî değişiklikleri inceleyen dalına "patolojik anatomi"; hastalıkların ve eklemlerin X ışınlarıyla incelenmesine dayanan dalına "radyolojik anatomi" denir. Anatominin tarihi İ.Ö. 3000 yıllarına dek dayanmaktadır. Ancak, insan üzerinde ilk uygulamalı anatomi incelemesi İ.Ö. 300 yılında yaşamış Kaledonyalı Herophilos ile Erasistratos adında iki Yunan hekimince yapılmıştır.

Dost Site