Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Analitik Düzlem Nedir? Hakkında Bilgi

Analitik Düzlem Nedir?

Birbirine dik iki sayı doğrusuyla dört bölgeye ayrılıp her noktası bir sayı ikilisine birebir eşlenerek oluşturulan düzlem. Sayı doğruları, yatay sayı doğrusu (apsis ekseni) ve düşey sayı doğrusu (ordinat ekseni) olarak, bölgelerse, saat yelkovanının ters yönünde ve sağ üstten başlanarak sırasıyla I, II, III, ve IV. bölgeler olarak adlandırılır. Analitik düzlemde her nokta, örneğin (3; -2) gibi, parantez içine, aralarına noktalı virgül konularak önce apsisi sonra ordinatının yazılmasıyla oluşturulan bir sıralı ikiliyle tanımlanır._(bakınız) ANALİTİK GEOMETRİ

Dost Site