Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Anadolu Ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Hakkında Bilgi

Anadolu Ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti

Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, Mondros Mütarekesi'nden sonra kurulan yerel direniş örgütlerinin birleşmesiyle meydana gelen kuruluş. Sıvas Kongresi kararlarının 9. maddesi "bütün bölgesel vatanî ve millî cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildiği" hakkındadır. Cemiyetin ilk kongresi 11 Eylül 1919'da Sıvas'ta yapıldı. Son Osmanlı Mebusan Meclisi için yapılan seçimlerde cemiyetin üyesi olan adaylar çoğunluğu kazandı. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de cemiyet üyeleri çoğunlukta idi. Kurtuluş Savaşı'nın başarı ile sonuçlanmasında Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin büyük payı oldu. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın temelini oluşturdu.

Dost Site