Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Anadolu Hakkında Bilgi

Anadolu

Anadolu

Türkiye'nin Asya kıtasındaki topraklarına verilen ad. "Küçük Asya" yarımadasının karşılığı olarak da kullanılır. Türkiye topraklarının yüzde 97'sini kapsayan Anadolu, kuzeyde Karadeniz, doğuda İran, güneyde Irak, Suriye ve Akdeniz, batıda Ege Denizi ile çevrilidir. Beş bin yıldan beri pek çok uygarlığın beşiği olan Anadolu'nun adı Yunanca Anatoli (doğu) sözcüğünden gelir. İlk Çağ'da Herodot'tan önce yalnız Ege Denizi'nin doğu kıyıları Anadolu diye adlandırılırken, Herodot zamanında tüm Asya kıtası, Anadolu olarak adlandırılmaya başlandı. Bu nedenle Kızılırmak'ın batısına "Küçük Asya" denildi. Çeşitli devletler zamanında bu adla birçok idarî bölge kuruldu. Bergama Krallığı'nın Roma İmparatorluğu'na katılmasıyla İ.Ö. 129'da Bergama toprakları "Provincia Asia" adıyla bir Roma eyaleti oldu. Bizans İmparatorluğu zamanında da 14 idarî bölgeye (thema) ayrıldığında, Eskişehir bölgesini ve İç Anadolu'nun bir bölümünü içine alan "thema"ya "Themata Anatolika" adı verildi. Osmanlılar döneminde sınırları zaman zaman değişmekle birlikte geniş bir "Anadolu Eyaleti" kuruldu.

Dost Site