Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ampermetre Nedir? Hakkında Bilgi

Ampermetre Nedir?

Ampermetre Nedir?

Elektrik akım şiddetini ölçen araç. Akımın manyetik ya da ısı etkisiyle çalışır ve devreye seri bağlanır. Başlıca çeşitleri döner çerçeveli, döner mıknatıslı ve ısıl ampermetredir. Döner çerçeveli ampermetre, kalıcı bir at nalı mıknatısın manyetik alanı içinde dönebilen çok sayıda sarımdan yapılmış bir çerçeveden oluşur. Çerçeve, geçirdiği akımla doğru orantılı olarak döner ve derecelendirilmiş cetvelden akım şiddetini gösterir. Bu, en duyarlı ampermetredir; ancak yalnızca doğru akım ölçer. Döner mıknatıslı ampermetredeyse, sabit bir bobinden geçen akım, iki yumuşak demiri mıknatıslar ve aralarında oluşan itme, aletin ibresini saptırır. Bu etki, akım şiddetinin karesine bağlı olduğundan bu ampermetreyle hem doğru hem alternatif akım ölçülebilir. Isıl ampermetrede, akım şiddeti, bir tel dirençte meydana gelen sıcaklık artışından yararlanan özel bir düzenekle ölçülür. Bu ampermetre özellikle yüksek frekanslı akımlarda kullanılır.

Dost Site