Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Amper Nedir? Hakkında Bilgi

Amper Nedir?

SI birim sisteminde elektrik akımı şiddetinin birimi (simgesi A). Amper, boşlukta, aralarındaki uzaklık 1 metre olan sonsuz uzunlukta, son derece küçük dairesel kesitli, doğrusal ve paralel iki iletkenin her birinden geçtiğinde, iki iletkenin de birer metresinin birbirine 2x10-7 Newton'luk, kuvvet uygulamasına yol açan sabit akım şiddeti olarak tanımlanır. Zaman zaman mutlak amper de denen bu tanım ve dolayısıyla bu birim 1948'de eski uluslararası (enternasyonal) amperin yerini almıştır. Uluslararası amper ise, gümüş nitratlı bir voltametrenin katodunda bir saniyede 1,118 miligram gümüş açığa çıkaran sabit akım şiddeti olarak tanımlanmıştı. Her iki amperin başlangıçta birbirlerine eşit olduğu sanılmaktaydı. Yapılan incelikli deneyler sonucunda 1 enternasyonal amper = 0,999850 A olarak saptanmıştır.

Dost Site