Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Amonyum Nedir? Hakkında Bilgi

Amonyum Nedir?

Amonyum Nedir?

Bir amonyak molekülüne bir hidrojen atomu bağlanmasıyla oluşan +1 değerli iyon (NH4). Ancak asitli ortamda bulunabilir; bazik ortamda su ve amonyağa ayrılarak parçalanır. Renksiz anyonlarla renksiz tuzlar oluşturur. İyon yarıçapı potasyumunkine yakın olduğundan, onunla benzer kimyasal özellikler gösterir. Sulu ortamda, altınsuyu, klor, brom gibi yükseltgenlerce kolayca parçalanır. Oluşturduğu bütün tuzlar suda çözünür ve çoğu gübre olarak kullanılır. İyon olarak elde edilememiştir; ancak amonyum klorür (NH4Cl) üzerine sodyum malgaması etkisiyle, tereyağı kıvamında, metalik görünüşlü malgaması elde edilmiştir.

Dost Site