Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Amon (Tanrı) Kimdir? Hakkında Bilgi

Amon (Tanrı) Kimdir?

Amon (Tanrı) Kimdir?

Eski Yukarı Mısır'da Teb kenti baştanrısı. Adına ünlü Karnak Mabedi yapıldı. Teb kenti prenslerinin, Hiksosları Mısır'dan çıkararak ülkeyi Teb kenti çevresinde birleştirmelerinden sonra Amon'un da saygınlığı artmış ve Mısır'ın baştanrısı olmuştu, buna paralel olarak Amon rahiplerinin de gücü arttı, siyasal etkinlik bile kazandılar. Amon rahiplerinin nüfuzunu kırmak isteyen Amenofis, Amon'un yerine Aton'u geçirmek istedi. Ancak bu dinî reform başarılı olamadı, bir süre sonra Amon, tekrar Mısır'ın en büyük tanrısı durumuna yükseldi, daha sonra Aşağı Mısır'da Heliopolis'in Güneş Tanrısı ile birleşerek, belki de Aşağı ve Yukarı Mısır'ın birliğinin bir simgesi olarak, Amon-Ra oldu._(bakınız) RA

Dost Site