Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Amit Nedir? Hakkında Bilgi

Amit Nedir?

Amit Nedir?

Karboksilli asitler ve amonyaktan, asitteki hidroksil grubu yerine amonyum grubu (NH2) geçirilmesiyle elde edilen ve R bir alkil olmak üzere, RCONH2 genel formülüyle gösterilen alifatik bileşikler. Amitler için, kısaca, açillenmiş amonyak da denilebilir. Asit klorürleri, asitanhidritlerin ya da esterlerin amonyak ya da aminlerle tepkimesi sonucu elde edilir. Birincil, ikincil, üçüncül amit olarak sınıflandırılırlar. Birinciller, türedikleri asidin adındaki "-ik asit" yerine "-amit" eki getirilerek; ikincil ve üçüncül amitlerse, aynı biçimde, ancak önlerine azot ve alkil gruplarının adı küçükten büyüğe doğru eklenerek adlandırılırlar. Çoğu basit amitler, ergime noktası düşük, hidrojen bağı kuvvetli, suda çözünür katılardır. Formamit sıvıdır ve çözücü olarak kullanılır. Polimer yapıda olan amitler (naylon gibi) sentetik elyaf olarak kullanılır. Proteinlerde ve peptitlerde de aminoasitler, birbirine amitlerle bağlanır. Nikotinamik, hücre solunumunu kolaylaştırıcı olarak ve prokayinamit, kalp hastalıklarına karşı çeşitli ilâçların bileşimine girerler. Genel olarak baharatların etkin maddesi de (biberde capsaicin, karabiberde piperin) birer alkil amittir.

Dost Site