Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Aminler Nedir? Hakkında Bilgi

Aminler Nedir?

Amonyağın bir ya da daha çok hidrojeni yerine, alkil ya da aril gruplarının geçmesiyle türeyen bileşikler. Her durumda karbon-azot bağı içerirler. Amonyağın hidrojenleri yerine geçen grup sayısına göre birincil, ikincil ve üçüncül amin olarak sınıflandırılırlar. Azot atomuna bağlanan gruplar küçük moleküllüyse, grup adlarının sonuna amin sözcüğü getirilerek (metil etil amin), büyük moleküllüyse ya da hidrojen ve karbondan başka atomlar içeriyorsa, grup adı önüne amino sözcüğü getirilerek adlandırılır (aminoantrakinon). Bu durumda azota bağlı başka hidrokarbon grubu varsa, azottan sonra, adı amino ekinin önüne getirilir. Aminler, amitlerin ve nitro bileşiklerinin indirgenmesiyle ya da amonyağın organik alojenürler, alkoller ya da sülfonik asitlerle tepkimesiyle elde edilebilirler. Basit aminler, kuvvetli bazlardır. Asit türevleriyle amitler verirler. Aminler, başlıca proteinlerin bozunmasıyla ortaya çıkarlar. Özellikle balık salamurasında bulunurlar. Boya, sentetik elyaf yapımında, özellikle aromatik olanlar da ilâç sanayiinde kullanılırlar. Amfetamin ve izomerleri sinir merkezlerine etki ederek kasları uyarır, solunumu kuvvetlendirir.

Dost Site