Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Amerikan İç Savaşı Hakkında Bilgi

Amerikan İç Savaşı

Amerikan İç Savaşı

Konfedere Amerika Devletleri olarak bilinen 11 Güney eyaletiyle, Birleşik Devletler Federal Hükümeti arasında çıkan savaş (1861-1865). Söz konusu 11 eyalet, Birlik'ten (Union) ayrılma tavrı aldıkları için, savaş, Kuzey'de resmî olarak "Ayrılık Savaşı" diye adlandırılmıştır. Amerika tarihinin en önemli olaylarından biri olan İç Savaş'ta Kuzeyliler birliğin yeniden kurulmasını, Güneylilerse kendi bağımsızlıklarını kazanmayı amaçlıyorlardı. Savaşın gerçek nedeniyse, Güney ve Kuzey arasındaki toplumsal-ekonomik farklılaşmaydı. Güney'in, plantasyonlarda yapılan tarım sistemine bağlı ekonomisi köle emeğine dayanıyordu; bu durum, sanayileşmiş ve köle ticareti yapmayan Kuzey için giderek sorun hâline geldi. Kuzey, Güney'e göre hem askerî güç, hem de üretim, ulaşım ve diğer kolaylıklar bakımından üstündü. Güney'de yetersiz bir demiryolu ağı, birkaç liman ve cılız bir sanayi vardı. Buna karşın, dünyanın en büyük pamuk dışsatımcısı olan Güney, diğer ülkelerden malî ve diplomatik destek gördü. Kuzey, savaştan daha güçlenmiş olarak çıkarken, kölelik sistemi ve Güney'in bu sisteme dayalı tarım toplumu yıkıldı. Federal hükümetin, eyaletler üzerindeki üstünlüğü sağlamlaştıysa da, hükümetle eyaletler arasındaki güç dengesi bir sorun olmaya devam etti. Askerî tarih yazarları, Amerikan İç Savaşı'nı ilk modern ya da "topyekûn" savaş olarak değerlendirirler. İç Savaş'a 4 milyondan fazla kişi katılmış, bunların 600.000'den fazlası ölmüş; yeni silâhlar ve askerî taktikler ortaya çıkmıştır.

Dost Site