Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Amerikan Devrimi Hakkında Bilgi

Amerikan Devrimi

13 İngiliz sömürgesinin bağımsızlıklarına kavuşmaları ve Birleşik Devletler'in kurulmasıyla sonuçlanan mücadele. Amerika kıtasındaki İngiliz sömürgecileri zenginleşip bağımsızlaşırken, İngiltere, sömürgelerin yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda davranmalarını, kral ve İngiliz Parlamentosu tarafından yönetilmelerini istiyordu. 1763 yılına kadar oldukça gevşek olan İngiliz denetimi, Fransa'nın "Yenidünya" topraklarında aldığı yenilgiden sonra yeniden kurulmak istendi; sömürgelere yeni vergiler konuldu. Appalaş Dağları'nın ötesine yerleşilmesi yasaklandı. Başkaldırmaya her an hazır olan koloniler, İngiltere ve Avrupa'daki demokrasi fikirlerinden de etkilenerek, İngiliz Parlamentosu'nda temsil edilmedikçe, vergi ödemeyeceklerini ilân ettiler. Direniş, Boston ve yöresinde yoğunlaştı. 1774 yılında ilk kıta konferansı toplandı. Savaş 1775'te Boston'da patlak verdi. Aynı yıl, George Washington, Kıta Ordusu'nun başına geçti. 1776'da İngilizler Boston'u boşaltmak zorunda kaldılar. Bu arada toplanan ikinci kıta kongresi, Thomas Paine'in fikirlerine dayanan "Bağımsızlık Bildirgesi"ni kabul etti. 1781 yılına değin süren savaş, İngilizlerin teslim olmasıyla sonuçlandı. Sonucu kesinleştiren Paris Antlaşması ise ancak 1783'te imzalandı. 1787'de kabul edilen anayasayla, Birleşik Devletler resmen kurulmuş oldu.

Dost Site