Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Amazon Irmağı Hakkında Bilgi

Amazon Irmağı

Amazon Irmağı

Güney Amerika'da büyük ırmak (6.275 km.). Beslenme havzasının genişliğiyle (6.968.000 km2) dünyada birinci ve saniyede 70.000 - 200.000 metreküp arasında değişen debisi ve uzunluğu ile Nil'den sonra ikinci gelir. Kuzey Brezilya'da 3.000 km.'den fazla bir kesimi ulaşıma elverişlidir. Coğrafyacılar Amazon'un ana kolu olarak, kaynağı Peru'da olan Naranon Irmağını gösterirler ki bu ırmak Iquitos yakınında, öteki önemli kolu Ucayali ile birleşir. Bu takdirde ırmağın uzunluğu 7.000 km.'yi geçer. Amazon, Ucayali kavşağından sonra doğuya döner, Kuzey Brezilya'nın Amazonas ve Para eyaleti topraklarından geçerek, birçok kollara ayrılmış çok geniş bir haliçle (100 km. genişlik) Atlas Okyanusu'na karışır. Kollarından her biri de yine birer büyük ırmaktır. Amazon halici, 1500'de Vicente Pinzon tarafından keşfedildi. Fakat ırmağın ve havzasının asıl kâşifi, ona ilk adını vermiş olan Francisco de Orellana'dır. Orellana, yerli kabilelerle çatışmaları sırasında erkeklerle omuz omuza savaşan kadınlara da rastladığı için buraya "Amazon" ülkesi adını verdi. Dünyanın, insanların yaşamına en elverişsiz, dolayısıyla da en az tanınan bölgelerinden biri olan Amazon bölgesi, yüzölçümü 1,5 milyon km2'yi aşan uçsuz bucaksız bir bölgedir.

tags amazon ırmağı amazon nehri hakkında bilgi ile ilgili nerededir?

Dost Site