Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Amasya Tamimi Hakkında Bilgi

Amasya Tamimi

9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'da hazırlayıp yayımladığı genelgesi (22 Haziran 1919). Genelge, Mustafa Kemal Paşa tarafından 21/22 Haziran 1919 tarihinde yaveri Cevat Abbas'a yazdırıldı, hazırlandıktan sonra Mustafa Kemal Paşa'nın arkadaşları Rauf Bey (Orbay), Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Albay Refet Bey (Bele) tarafından da imzalandı. Başlıca şu noktaları içeriyordu: 1. Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklâli tehlikededir. 2. Merkezî hükümet, yüklendiği sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum, milletimizi yokmuş gibi tanıtmaktadır. 3. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 4. Milletin durumunu gözden geçirmek, hak isteyen sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve kontrolden bağımsız bir ulusal heyetin varlığı gereklidir. 5. Anadolu'nun her bakımdan en emin yeri olan Sıvas'ta millî bir kongrenin hızla toplanması kararlaştırılmıştır. 6. Bunun için bütün vilâyetlerin her sancağından, milletin güvenine sahip üç temsilcinin mümkün olan hızla hemen yola çıkarılması gerekmektedir. 7. Bu durum, millî bir sır olarak tutulacak, temsilciler gerekli görülen yerlerde kendilerini tanıtmadan yolculuk edeceklerdir. 8. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Diğer illerin temsilcileri, adı geçen tarihe kadar Sıvas'a varabilirlerse Erzurum Kongresi üyeleri de Sıvas genel toplantısına dahil olmak üzere hareket edeceklerdir.

Dost Site