Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Amasya Görüşmeleri Hakkında Bilgi

Amasya Görüşmeleri

20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında Ali Rıza Paşa hükümetini temsilen Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın başkanlığında bir heyetle, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'ni temsil eden Mustafa Kemal, Rauf Bey, Bekir Sami Bey arasında yapılan konuşmalar. Anadolu'da başlayan Millî Mücadele'ye bütün olanakları ile karşı çıkan, Sıvas Kongresi sırasında da bu politikasını sürdüren ve Sıvas Kongresi'ni basmak, kongreye katılanları tutuklatmak için Ali Galip'i görevlendiren Damat Ferit Paşa, bunda başarıya ulaşamayınca 5 Ekim 1920 tarihinde sadrazamlıktan istifa etti ve yerine Ali Rıza Paşa sadrazam oldu. Yeni sadrazam Millî Mücadele'ye taraftardı. Millî Mücadele'yi yürütenlerle anlaşmak için hükümetinde bahriye nazırı olan Salih Paşa'yı bir heyetin başında Amasya'ya gönderdi. Salih Paşa ile Mustafa Kemal ve arkadaşları arasında yapılan görüşmeler üç gün sürdü ve Amasya Protokolü denilen bir antlaşma ile sona erdi.

Dost Site