Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Amasya Antlaşması Hakkında Bilgi

Amasya Antlaşması

(29 Mayıs 1955)Kanunî Sultan Süleyman zamanında, Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan antlaşma. Bu antlaşma gereğince Azerbaycan ve merkezi Tebriz, Doğu Anadolu ve Irak, Osmanlılara geçiyordu. Antlaşma, 1576 yılına kadar yürürlükte kaldı.

Dost Site