Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alyuvar Nedir? Hakkında Bilgi

Alyuvar Nedir?

Alyuvar Nedir?

Kanda bulunan ve hemoglobini taşıyan kırmızı renkte kan hücresi, eritrosit. İnsandaki alyuvarlar, yuvarlak ve yassıdır. Çapı 7 mikronu geçmez. Develerde, kuşlarda, sürüngenlerde ve balıklarda elips biçimindedir. Bir milimetre küp kanda ortalama 5 milyon alyuvar bulunur. Bu miktar, yüksek yerlerde oturanlarda artar. Kimi hastalık ve zehirlenmeler alyuvar sayısını azaltır. Tehlikeli kansızlıklarda (anemi) bu sayı milimetre küpte 1 milyona düşebilir. Alyuvarın görevi, akciğerden dokulara oksijen ve dokulardan akciğere karbondioksit taşımaktır. Alyuvarların kırmızı rengi, içindeki hemoglobin maddesinden ileri gelir. Alyuvarlar akciğere geldiğinde havanın oksijenini alan hemoglobin, üzerindeki karbondioksidi atar ve aldığı oksijeni kan dolaşımı ile dokulara götürür. Alyuvarlar kemiklerdeki kırmızı ilikten doğar. Alyuvarın ömrü yaklaşık 120 gündür. Bir alyuvar öldüğünde, hemoglobin de parçalanır. İçinde bulunan demir, vücutça yeni alyuvarların oluşturulmasında kullanılır. Hemoglobinin bir bölümü, sarı bir pigment olan bilirubine dönüşür. Eğer alyuvarlar hızla parçalanırlarsa, çok miktarda bilirubin maddesi kana karışır ve hasta sararmaya başlar, yani sarılık meydana gelir.

Dost Site