Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alüvyon Nedir? Hakkında Bilgi

Alüvyon Nedir?

Alüvyon Nedir?

Akarsuların akışı sırasında taşmasıyla çökelen madde. Mil, kum, kil ve çakıldan oluşur, içeriğinde çok miktarda organik madde vardır. Akarsuların ağzına yakın bölümlerinde deltalar ve alüvyon ovaları oluşturur ve çok verimli topraklar meydana getirir. Bazı yerlerdeki alüvyon çökellerinde altın, platin, kalay vb. madenler de bulunur.

Dost Site