Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alüminotermi Nedir? Hakkında Bilgi

Alüminotermi Nedir?

Toz hâlindeki alüminyumun, metal oksitleriyle verdiği büyük ısı çıkışlı tepkimeyle, söz konusu metalleri sıvı olarak elde etme yöntemi. Goldschmidt indirgeme yöntemi de denir. Bu, yangın bombalarının da yapım ilkesidir. Krom, manganez, vanadyum, tungsten gibi değerli metalleri oksitlerinden elde etmekte, kırık ve çatlak demir kalıpların ve rayların kaynatılmasında kullanılır. Kaynak yapmak için parçalar sıcak bir kil kalıba alınır. Üzerine alüminyum ve demir oksit tozu (termit karışımı) doldurulur. Karışım, bir magnezyum fitili ve sodyum ya da baryum peroksit tozunun ateşlenmesiyle tutuşturulur. Tepkime çok hızlı yürür ve erişilen 2500°C'lık sıcaklık demiri ergitir (Fe2O3 + 2 Al_(bakınız) Al2O3+ 2 Fe + ısı).

Dost Site